Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 09:46

En moitas ocasións interésanos xuntar á nosa unidade didáctica un ficheiro pdf. Podemos seguir os seguintes pasos.

 

1.- Descarga o seguinte ficheiro pdf. É un artigo publicado na páxina ecosistemaurbano.org, licenciado con creative commons.

ecosistemaurbano.pdf

2.- Creamos unha nova páxina e vinculámola ó práctica 03 do menú creado no Preliminar 3 de exercicios. Como título da páxina escribimos: Sistemas económicos inspirados en ecosistemas naturais.

3.-  Unha vez creada a páxina dirixímonos ó apartado de ficheiros adxuntos. Procuramos o ficheiros ecosistemaubano.pdf, que descargamos no paso nº1 e xuntámolo á páxina.

 

Deixamos activado o check de lista, para que os visitantes da páxina podan descargar o ficheiro. Pero ademais, vamos a embeber o pdf, para que saia despregado na páxina. Para iso vamos empregar código html.

 

4.- clic en html

5.-  Pegamos o seguinte código html

<iframe src="sites/default/files/ecosistemaurbano.pdf" height="850" width="100%"></iframe>

 

Pero ¿de onde sacamos o enderezo sites/default/files/ecosistemaurbano.pdf?. Fíxate no apartado de ficheiros adxuntos:

 

Pero, neste caso o nome da máquina no que teño a páxina é localhost, pero logo subireino a atio.es, ou a calquera outro sitio. Se copio a URL só funcionará nese equipo en concreto, pero ó mover a páxina a outro equipo, deixará de funcionar. Por iso é conveniente empregar direccións relativas, nas que só sinalamos o enderezo das sucesivas carpetas nas cales queda subido o ficheiro pdf.

   

RESULTADO


 

Sen emgargo, se abrimos a páxina desde o navegador do móbil Android, o pdf descargarase automaticamente, pero non se visualizará correctamente na pantalla. Se queremos visualizalo correctamente tanto no navegador como na pantalla do móbil, podemos empregar os servizo de Google, a través do seguinte código:

<iframe src="https://docs.google.com/viewer?url=http://www.edu.xunta.gal/centros/zonaceed6/system/files/calendarioabau18.pdf&embedded=true"  style="width:100%; height:500px;" frameborder="0"></iframe>