Submitted by martin on Lun, 06/10/2019 - 11:02

O módulo ColorBox no Drupal 8 substitúe ao módulo Lightbox nas versións anteriores de Drupal.

1. Procedemos a instalar a librería

a. Descargar a librería

b. Descomprimir o ficheiro e renomealo como "colorbox"

c. Subilo cartafol á ruta: drupal/libraries

d. Fixarnos que a ruta ao ficheiro jquery.colorbox-min.js, queda do seguinte xeito:

drupal/libraries/colorbox/jquery.colorbox-min.js"

2. Instalación do módulo colorbox

https://www.drupal.org/project/colorbox